ประมวลภาพโครงการ CDE

บรรยากาศการสัมภาษณ์ Creative Digital Branding Skills Enhancement #CDE1

บรรยากาศการสัมภาษณ์ หลักสูตรการยกระดับทักษะการสร้างแบรนด์ดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่1 Creative Digital Branding Skills Enhancement #CDE1 --------------------------------------------------- วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ อาคาร U-Plaza ชั้น 2 ห้อง IDC มหาวิทยาลัยหาดใหญ่