กิจกรรม ” หรอยจัง HU#2 “Have fun By Sales & Hroy na U | ชั้น 5 เซ็นทรัล​เฟสติวัลหาดใหญ่

” หรอยจัง HU#2 “
Have fun By Sales & Hroy na U
วันที่ 6-8 ตุลาคม 2566
ชั้น 5 เซ็นทรัล​เฟสติวัลหาดใหญ่ (บูธอยู่ตรงข้าม ลานหาดใหญ่ฮอลล์)
สินค้าจากนักศึกษา และ ผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะมหาวิทยาลัยหาดใหญ่