โครงการอบรมหลักสูตร Effective Team Building จัดให้กับ บริษัท ยะลา กรีน เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ซีซี รีสอร์ท ปากบารา จ.สตูล

บรรยากาศการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร Effective Team Building
วิทยากรโดย อาจารย์วรางคณา เทพนิมิตร
จัดให้กับ บริษัท ยะลา กรีน เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ซีซี รีสอร์ท ปากบารา จ.สตูล