ศูนย์ EIA เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โดย กรมเจ้าท่าและบริษัทที่ปรึกษาโครงการ

ศูนย์ EIA เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โดย กรมเจ้าท่าและบริษัทที่ปรึกษาโครงการ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบหมายให้ รักษาการผู้จัดการศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาจารย์ คมกริช จันทร์ชุม เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม โครงการศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่ศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการขนส่งทางน้ำ บริเวณแม่น้ำ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และอันดามัน จัดโดยกรมเจ้าท่าร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาโครงการ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสารภี 2 ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา