ประมวลภาพ พิธีปิด และมอบเกียรติบัตรโครงการ CBE #1

ประมวลภาพ
พิธีปิด และมอบเกียรติบัตรโครงการ CBE #1
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree
” หลักสูตรการทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการใหม่ “
Creativity in Business for Entrepreneurs : CBE
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. – 22.00 น. ณ โรงแรม Siam Oriental Hotel