หลักสูตร “Lean Management” ให้แก่บุคลากรระดับหัวหน้างาน บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

จัดอบรมหลักสูตรประเภท #InhouseTraining
หลักสูตร “Lean Management”
ให้แก่บุคลากรระดับหัวหน้างาน บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องอบรมบริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
.
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรชัย พันธ์คง
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการพัฒนาคนและพัฒนางาน โดยเฉพาะการพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น Kaizen
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพงานด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC/Lean
นักเขียนผลงานพ็อกเก็ตบุ๊คส์มาแล้วทั้งหมด 4 เล่ม
เจ้าของเพจ “ไคเซ็น ทุกคนทำได้ ทำง่าย ทำเลย”
ปริญญาตรี ด้านการตลาด และเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร และ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D. สาขา Management ที่ Universiti Utara Malaysia