จัดกิจกรรมเศรษฐกิจ BCG เพื่อประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการ ร่วมกับผู้นำชุมชน นักศึกษา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ตำบลนิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 นำโดยท่านอาจารย์ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ และที่ปรึกษาสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร #มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำทีมผู้บริหาร และที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ U2T ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมเศรษฐกิจ BCG เพื่อประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการ ร่วมกับผู้นำชุมชน นักศึกษา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ตำบลนิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล การดำเนินงานโครงการดังกล่าว ภายใต้ #โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม