เทปบันทึกย้อนหลัง Webinar Skills& Mindset for the Future Workforce “ความท้าทายขององค์กรและHR ยุค Next Normal” จัดสัมมนาวันที่ 5 ธันวาคม 2563

สัมมนา Webinar Skills& Mindset for the Future Workforce “ความท้าทายขององค์กรและHR ยุค Next Normal” จัดสัมมนาวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00-16.45 น. ผ่าน Zoom Meeting จัดโดย สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (IIPOD) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วิทยากร ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดกางานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ – อ.ประจำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -นักเขียน Best Seller-เจ้าของ Podcast “Nopadol’s Story”