โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Team building” วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. – 22.00 น. ณ หาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ให้กับบุคลากรบริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Team building”
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. – 22.00 น.
ณ หาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ให้กับบุคลากรบริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน