เข้าจัดอบรม In-house Training หลักสูตร Customer Delight by CRM&CEM บจก.เจ้าพระยาท่าเรือสากล ท่าเรือน้ำลึกสงขลา

22 ตุลาคม 2563 อ.ธนากร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะฯ พร้อมทีมงาน สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร IIPOD
เข้าจัดอบรม In-house Training หลักสูตร Customer Delight by CRM&CEM บจก.เจ้าพระยาท่าเรือสากล ท่าเรือน้ำลึกสงขลา