หลักสูตร “Creativity in Business for Entrepreneurs (CBE#1)”

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ คลิก shorturl.asia/rcfpS
สมัครออนไลน์ คลิก shorturl.asia/afD2H
ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัว
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สามารถคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิตัล
=========================
หลักสูตร “Creativity in Business for Entrepreneurs (CBE#1)”
จำนวน 96 ชั่วโมง
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
เริ่มอบรมวันที่ 8 พฤษภาคม -5 กันยายน 2564
==========================
4 Modules ประกอบด้วย
หลักสูตร 96 ชั่วโมง
Module 1: กระบวนการคิดเพื่อออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
(Design Thinking for Product & Service Development)
จำนวน 24 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน 8,400 บาท
Module 2 : การออกแบบโมเดลธุรกิจด้วย
(Business Model Canvas: BMC)
จำนวน 24 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน 8,400 บาท
Module 3 : การวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis)
จำนวน 24 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน 8,400 บาท
Module 4 : เรียนรู้การทำการตลาดออนไลน์
(E-Commerce & Digital Marketing)
จำนวน 24 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน 9,600 บาท
==========================
คอร์สนี้สำหรับ
-เจ้าของธุรกิจ SMEs
-ผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ
-นักศึกษาที่ฝันจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
-ผู้สนใจทั่วไป
รับจำนวนจำกัด เพียง 25 คนต่อรุ่นเท่านั้น
==========================
PROMOTION
สมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564
ค่าลงทะเบียนเพียง 29,800 บาทเท่านั้น (Early bird) จากปกติ 34,800 บาท
อบรม 2 Module ขึ้นไป ลดทันที 5%
พิเศษ ชวนเพื่อนลดเพิ่ม 1,000 บาท
สามารถเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตร MBA ของ ม.หาดใหญ่ได้
==========================
สอบถามเพิ่มเติม
☎️– 074-200392-4
– 081-6985566 (ดร.กุ้ง)
– 097-3454324 (คุณเอ)
http://iipod.hu.ac.th/ หรือ Email: iipod@hu.ac.th
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และข้อความ