ข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร “สร้างการรับรู้การพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” วันนี้ 26 มกราคม 2564 อ.ธนากร พฤกษ์รัตนนภา ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และทีมงาน

วันนี้ 26 มกราคม 2564 อ.ธนากร พฤกษ์รัตนนภา ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และทีมงาน พร้อมด้วย อ.พิฑูรย์ ทองฉิม และ อ.นิตติยา ทองเสนอ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร “สร้างการรับรู้การพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้องประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ ทั้งนี้กิจกรรมจะดำเนินต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 26-27 มกราคม 2564