เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมงานวิจัยและการสนับสนุนหน่วยงานธุรกิจ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564
อาจารย์ธนากร พฤกษ์รัตนนภา ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดี และคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมงานวิจัยและการสนับสนุนหน่วยงานธุรกิจ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เพื่อนำแนวคิดการจัดการ รวมถึงองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมงานทุกท่านที่อำนวยความสะดวกและดูแลเป็นอย่างดีค่ะ