หลักสูตร “ยิง Ads Facebook อย่างไร ยอดขายปัง”

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน

 หลักสูตร “ยิง Ads Facebook อย่างไร ยอดขายปัง

วันที่ 26 -27 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 วัน (12 ชั่วโมง)

ณ ห้องอบรม U-309 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

……………………………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล

การยิงแอดโฆษณาบน Facebook หมายถึง การซื้อโฆษณาเพื่อโปรโมทโพสต์หรือ Content บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ของร้าน เพื่อเพิ่มโอกาสให้โพสต์หรือ Content นั้น ๆ เป็นที่รู้จักของผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก ส่งผลให้สินค้าของคุณเป็นที่รู้จักและเข้าถึงที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น  หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีสินค้า มีเพจเป็นของตนเอง แต่ยิงโฆษณาไม่เป็น ไม่รู้จะหาตลาดอย่างไร และคุณสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้เอง เลือกได้ว่าต้องการให้สินค้าเราโฆษณาเมื่อไหร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร  หลักสูตร “ยิง Ads Facebook อย่างไร ยอดขายปัง” ตอบโจทย์คุณได้แน่นอน

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีเทคนิค วิธีการ การยิง Ads โฆษณาบน Facebook  อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้กับเพจขายสินค้าของตนเอง เพื่อการเข้าถึงที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ยอดขายเพิ่มขึ้น

 กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ที่มีสินค้าและมีเพจสินค้าของตนเอง แต่ไม่ทราบเทคนิคการยิงโฆษณา
 2. ผู้ที่เคยลงโฆษณาขายสินค้า แต่ไม่มีใครสนใจ และผู้ที่ต้องการเพิ่มยอดขายสินค้า
 3. ผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 30 คนต่อรุ่น

วิทยากร

ธีรวุฒิ  อ่อนดำ(ครูหมึก)

ประสบการณ์ด้านอาจารย์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ตรงในธุรกิจออนไลน์มากว่า 9 ปี

ประสบการณ์สอนตัวต่อตัว และให้คำปรึกษามากกว่า 1,000 ร้านค้า

ปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที. อาร์. ดับบลิว. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที. อาร์. ดับบลิว. ลิสซิ่ง แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด
 • ที่ปรึกษาทางการตลาด ด้านการใช้สื่อโฆษณาเฟสบุ๊ค ให้กับบุคคล และธุรกิจทั่วไป

วันเวลาและสถานที่จัด

จำนวน 2 วัน (12 ชั่วโมง) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ  ห้องอบรม U-309 อาคาร U-Plaza  ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

หัวข้ออบรม

 1. เทคนิคการเขียนคอนเทนต์ (Content) เพื่อดึงดูดความน่าสนใจ
 2. การใช้ตัวจัดการโฆษณา (Ads Manager) การตั้งค่าบัญชีโฆษณา (Ads Account) และการเรียกเก็บเงิน (Billing)
 3. เริ่มต้นการสร้างโฆษณา (Facebook Ads) แบบถูกวิธี
 4. เทคนิคการใช้เครื่องมือ Facebook Audience Insights ขั้นสูง เพื่อวิเคราะห์หากลุ่มเป้าหมาย (ความสนใจ) ที่แม่นยำ
 5. โครงสร้างของโฆษณา Facebook แคมเปญ (Campaign) / ชุดโฆษณา (Ads set) / โฆษณา (Ads) อย่างละเอียด
 6. ประเภทวัตถุประสงค์ และการเลือกวัตถุประสงค์การโฆษณาที่เหมาะสมในแต่ละธุรกิจ
 7. ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย (ข้อมูลประชากร, ความสนใจ และพฤติกรรม)
 8. เทคนิคการยกเว้นกลุ่มคนบางกลุ่ม และการจำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลง (เทคนิคลับ คัดคนมีกำลังซื้อ) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลต่อค่าโฆษณา
 9. เทคนิคการสร้างโฆษณาลอยที่ไม่ปรากฏบนหน้าเพจ รูปแบบภาพสไลด์ การใส่ข้อความใต้โพสโฆษณา และวิธีการจัดการหลังบ้าน
 10. เทคนิคการสร้างข้อความตอบรับอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย
 11. เทคนิคการสร้างหลายๆ ชุดโฆษณา (Ads set) ในแคมเปญเดียว (วัตถุประสงค์เดียว) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การยิงโฆษณา ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
 12. การแก้ไขงบประมาณ ระยะเวลา การเปลี่ยนโพสโฆษณา และข้อจำกัดจำนวนชุดโฆษณา
 13. เทคนิคการสร้างหลายๆ โฆษณา (Ads) ในแต่ละชุดโฆษณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยิงโฆษณาภายใต้งบประมาณที่กำหนด
 14. เทคนิคการโคลนที่ความหมายไม่ใช่แค่การ “สร้างซ้ำ” และการเปลี่ยนโพสโดยใช้ชุดโฆษณาเดิม
 15. เทคนิคสร้างกับดักเพื่อขยาย และสะสมฐานลูกค้า
 16. เทคนิคการสร้าง Custom Audience (Retargeting) เพื่อยิงโฆษณาซ้ำ ตามหลอนกลับไปหาลูกค้าที่เคยเข้ามามีปฏิสัมพันธ์
 17. Custom Audience จากคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับเพจ (คนที่มีส่วนร่วมกับเพจ, คนที่ส่งข้อความถึงเพจ ฯลฯ)
 18. การทดสอบประสิทธิภาพชุดโฆษณาที่มีระยะเวลาแตกต่างกัน (7 วัน, 14 วัน, 30 วัน, 60 วัน, 90 วัน, 180 วัน ฯลฯ)
 19. เทคนิคการสร้าง Lookalike Audience เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่จากกลุ่มลูกค้าเดิม ที่มีความแม่นยำสูง
 20. Lookalike Audience จากคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับเพจ (คนที่มีส่วนร่วมกับเพจ, คนที่ส่งข้อความถึงเพจ ฯลฯ)
 21. การทดสอบประสิทธิภาพชุดโฆษณาที่มีขนาดของกลุ่มเป้าหมาย 1%, 1-2%, 2%, 2-3%, 3%, 3-4%, 4%, 4-5%, … ฯลฯ แตกต่างกัน
 22. เทคนิคการวัดและวิเคราะห์ผล (ต้นทุนต่อผลลัพธ์, ต่อการซื้อ ฯลฯ) เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลง
 23. เทคนิคการแก้ข้อความระหว่างโฆษณา โดยไม่ต้องลบชิ้นงานโฆษณา (ไลค์ แชร์ คอมเม้นท์ ไม่หาย
 24. เทคนิคข้อจำกัดเกี่ยวกับรูปภาพ ชนิดสินค้า ข้อความต้องห้าม ลิขสิทธิ์ และวิธีการหลบเลี่ยง
 25. เทคนิคเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงาน (โฆษณา) ของเพจคู่แข่งบน Facebook
 26. เทคนิคการตรวจสอบระบบหลังบ้านคู่แข่ง ว่ายิงโฆษณาชุดไหนบ้าง (รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง!!)ที่มีความละเอียด
 27. เทคนิคการดูกลุ่มเป้าหมายของคู่แข่ง การดึงลูกค้าของคู่แข่ง แล้วยิงโฆษณาไปหากลุ่มลูกค้าของคู่แข่ง, การ Retargeting ลูกค้าของคู่แข่ง และการยิงโฆษณาไปหากลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจคล้ายกับลูกค้าของคู่แข่ง
 28. แอพพลิเคชั่นที่จำเป็นสำหรับการจัดการโฆษณา

 รูปแบบการฝึกอบรม

 1. บรรยายโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม Power Point
 2. ฝึกปฏิบัติจริง

การรับวุฒิบัตร

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมตลอดหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรคนละ 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

 • อัตรานี้รวมค่าเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม/อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน

1.สแกน QR Code ใบสมัคร
2.รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
3.โอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (โครงการบริการวิชาการ) เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่งสำเนาใบฝากเงิน (Pay in) ไปยัง E-mail: iipod@hu.ac.th สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โทรศัพท์หมายเลขสายตรง 074-200-392-4  โทรศัพท์มือถือ 091-0471908
Website: http://iipod.hu.ac.th/ Email: iipod@hu.ac.th