Year 2558


หลักสูตร “พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ ”
ให้กับบุคคลสนใจทั่วไป ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมมะหาด U-301หลักสูตร“การเพิ่มผลผลิตด้วยกิจกรรม 5 ส.”
ให้กับบริษัท เอ.พี.เค. กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558
ณ ห้องอบรมบริษัท เอ.พี.เค. กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด


หลักสูตร พัฒนาทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ : CARE FOR ALL รุ่นที่ 11
ให้กับ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
ในระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558
ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานหลักสูตร "การสร้างทีมงาน Team Building "
ให้กับ บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล(ประเทศไทย) จำกัด
ในวันที่ 10 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมบริษัทฯ


หลักสูตร“เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน ”
ให้กับบริษัท ล่ำสูง(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุม บริษัท ล่ำสูง(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) จังหวัดตรังหลักสูตร "จุดประกายความคิด พิชิตความสำเร็จ "รุ่นที่2
ในระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2558
ให้กับ กลุ่มบริษัทในเครือฉัตรทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ณ อิงธาร รีสอร์ท จ.สตูล


หลักสูตร "พัฒนาทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ : CARE FOR ALL" รุ่นที่ 8
ในระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2558
ให้กับ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี


หลักสูตร "กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรอง"
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2558
ให้กับ บริษัท บริดจสโตน เนเธอรัล รับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด
ณ บริษัท บริดจสโตน เนเธอรัล รับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด


หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 1"
ในระหว่างวันที่ 15-16,18 มิถุนายน 2558
ให้กับบริษัท ไฮเทค ฟาสเทนเนอร์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิหลักสูตร“การคิดเชิงระบบ ” ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
ให้กับบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
ณ หอประชุมบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด


หลักสูตร "พัฒนาทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ : CARE FOR ALL" รุ่นที่ 5
ในระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2558
ให้กับ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี


หลักสูตร "พัฒนาทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ : CARE FOR ALL" รุ่นที่ 4
ในระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2558
ให้กับ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานีหลักสูตร "พัฒนาทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ : CARE FOR ALL" รุ่นที่ 3
ในระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2558
ให้กับ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี


หลักสูตร "การบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับผู้บริหารฝ่ายต่างๆ "
ให้กับ บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุม บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด


หลักสูตร "ไคเซ็นเพื่อการพัฒนาคนและพัฒนางาน" รุ่นที่ 4
ให้กับ บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุม บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด


หลักสูตร "ไคเซ็นเพื่อการพัฒนาคนและพัฒนางาน" รุ่นที่ 2
ให้กับ บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด
ในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุม บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด


หลักสูตร พัฒนาทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ : CARE FOR ALL รุ่นที่ 12
ให้กับ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
ในระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2558
ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี


หลักสูตร “การบริหารเชิงกลยุทธ์และการจัดทำงบประมาณ”
ให้กับบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด
ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558
ณ บ้านนาย รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง


หลักสูตร "พัฒนาทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ : CARE FOR ALL" รุ่นที่ 10
ให้กับ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558
ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี


หลักสูตร “การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ ”
ให้กับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2558
ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่


หลักสูตร "พัฒนาทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ : CARE FOR ALL" รุ่นที่ 9
ในระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2558
ให้กับ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี


หลักสูตร "พัฒนาทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ : CARE FOR ALL" รุ่นที่ 7
ในระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558
ให้กับ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี


หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 2 "
ในระหว่างวันที่ 22-23,25 มิถุนายน 2558
ให้กับบริษัท ไฮเทค ฟาสเทนเนอร์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ


หลักสูตร "พัฒนาทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ : CARE FOR ALL" รุ่นที่ 6
ในระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2558
ให้กับ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี


หลักสูตร “องค์การและการจัดการและหลักการตลาด”
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ณ หอประชุม สยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่


หลักสูตร “ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (KAIZEN)”
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ให้กับบริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
ณ ห้องอบรมบริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด


หลักสูตร“การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ” ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2558
ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง


หลักสูตร ‘พัฒนาทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ : CARE FOR ALL’ รุ่นที่ 2
ในระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2558
ให้กับ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี


หลักสูตร "พัฒนาทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ : CARE FOR ALL" รุ่นที่ 1
ให้กับ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ ์- 1 มีนาคม 2558
ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี


หลักสูตร "ไคเซ็นเพื่อการพัฒนาคนและพัฒนางาน" รุ่นที่ 3
ให้กับ บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด
ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุม บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด


หลักสูตร "ไคเซ็นเพื่อการพัฒนาคนและพัฒนางาน" รุ่นที่ 1
ให้กับ บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด
ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุม บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด