เทปบันทึกการสัมมนา Webinar หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา” เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น. ผ่าน Zoom Meeting

เทปบันทึกการสัมมนา Webinar หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา” เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น. ผ่าน Zoom Meeting ซึ่งจัดโดย สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ม.หาดใหญ่ (IIPOD)